Örebro Slott isolerades med en en kostnadseffektiv metod som sparar både energi och miljön

Örebro Slott isolerades med en kostnadseffektiv metod som sparar både energi och miljön

Ett väl utfört isoleringsjobb av MB:s Behöriga personal utför

Ännu ett väl utfört isoleringsjobb av MB:s behöriga personal

 

Inget jobb är för litet eller för stort att utföra med lösull

 

 

Lösull – Ett modernare och miljösmartare isoleringsmaterial

MB-Isolering använder sig endast av godkända material som är utvecklade för att utgöra ett säkert val till din fastighetsvind.

Kort fakta om våra material

Vi använder fabriksny Stenull och glasull även kallad mineralull.

Materialens unika egenskaper står emot brand, mögel och fuktangrepp.

Cellullosa-isolering är framställd av returpapper alternativt träfiber som har behandlats mot brand och mögel.

Vår lösullsisolering har inte bara ett vindsisolerande syfte utan även ett ”vinstisolerande” ändamål. Detta kallar vi även en ordentligt ”tilläggsisolering”.

Här är några av den högkvalitativa lösullens fördelar

  • Minskar energiförbrukningen och utsläppet av växthusgaser
  • Är hållbart, energi och kostnadseffektiv
  • Har bullerskyddande egenskaper
  • Står emot brand, mögel, fukt