Lösull – Ett modernare och miljösmartare isoleringsmaterial

MB-Isolering använder sig endast av godkända material som är utvecklade för att utgöra ett säkert val till din vindisolering och hjälper er med att sänka kostnaderna för uppvärmning med isolering genom lösull. Dessutom så minskar det den skadliga påverkan uppvärmningen har på miljön och tar inte lång tid att få in vilket gör att ni inte behöver oroa er för att arbetet kommer vara i vägen för er. En annan fördel med att vindisolera med lösull är att den lägger sig tätt mot rör, reglingar och andra genomföringar vilket gör att man undviker skarvar som man annars kan få när man använder skivmaterial för att isolera.

Tilläggsisolering är ett ekonomiskt och miljövänligt val samtidigt som det gör hemmet mer trivsamt med mindre drag och värmeförluster.

Kort fakta om våra material

Vi använder fabriksny Stenull och glasull även kallad mineralull.

Materialens unika egenskaper står emot brand, mögel och fuktangrepp.

Cellulosaisolering är framställd av returpapper alternativt träfiber som har behandlats mot brand och mögel.

Vår lösullsisolering har inte bara ett vindsisolerande syfte utan även ett ”vinstisolerande” ändamål. Detta kallar vi även en ordentligt ”tilläggsisolering”.

Här är några av den högkvalitativa fördelarna med lösull

  • Minskar energiförbrukningen och utsläppet av växthusgaser
  • Är hållbart, energi och kostnadseffektiv
  • Har bullerskyddande egenskaper
  • Står emot brand, mögel, fukt
Lösull för isolering. Örebro Slott isolerades med en en kostnadseffektiv metod som sparar både energi och miljön

Örebro Slott isolerades med en kostnadseffektiv metod som sparar både energi och miljön

Vindisolering för bättre värme i byggnaden

Ännu ett väl utfört isoleringsjobb av MB:s behöriga personal

 

Tilläggsisolering för lägre kostnader

Inget jobb är för litet eller för stort att utföra med lösull